Σχετικά με το AfterTax.gr

AfterTax.gr - Υπολογισμός καθαρού ή μικτού μισθού

Υπολογίζει τον καθαρό, ή αντίστροφα το μικτό, μισθό μισθωτών μετά από κρατήσεις ΙΚΑ / ΤΣΜΕΔΕ και εφορίας

Πληκτρολογήστε το μικτό ή καθαρό μισθό (ετήσιο ή μηνιαίο):

Ανά έτος Ανά μήνα
Μικτός μισθός
(-)
(-) ΙΚΑ (παροχή σε χρήμα)
(=) Φορολογητέο εισόδημα
(-) Φόρος εισοδήματος
(+) Έκπτωση φόρου Έκπτωση 1.5%, καθώς ο φόρος παρακρατείται μέσω της μισθοδοσίας
(-) Έκτακτη εισφορά Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, 1-4%
(=) Καθαρό εισόδημα
(-) Έκτακτη εισφορά Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης, 1-4%  
(=) Τελικό εισόδημα  
Φορολογικό έτος  
Αριθμός μισθών στο έτος
Αριθμός τέκνων Ο αριθμός τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο αυξάνει το όριο του αφορολόγητου εισοδήματος
Παλαιός ασφαλισμένος Όσοι έχουν υπαχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) μέχρι 31/12/1992
Νέος, συνταξιούχος ή ΑΜΕΑ Νέοι έως και 30 ετών, συνταξιούχοι άνω των 65 και άτομα με ειδικές ανάγκες
Άνω 5ετίας Ασφαλισμένοι πάνω από 5 χρόνια ή ηλικίας άνω των 35
Ειδική προσαύξηση Υπολογισμός ειδικής προσαύξησης (τέως ΕΛΠΠ) στις κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ

Οι υπολογισμοί σε αυτήν τη σελίδα είναι ενδεικτικοί και τα αποτελέσματα ενδέχεται να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις. Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο παρακαλώ . Σε κάθε περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Created by P. Deligiannakis, with generous design & testing help from A. Lamnatos