Σχετικά με το AfterTax.gr Switch to English

AfterTax.gr - Υπολογισμός καθαρού ή μικτού μισθού

Υπολογίζει τον καθαρό, ή αντίστροφα το μικτό, μισθό μισθωτών μετά από κρατήσεις ΙΚΑ / ΤΣΜΕΔΕ και εφορίας

Πληκτρολογήστε το μικτό ή καθαρό μισθό (ετήσιο ή μηνιαίο):

Αναλυτικά
  Ανά έτος Ανά μήνα
Εργοδοτικό κόστος
(-)Εργοδοτικές εισφορές
Μικτός μισθός
(-) Ασφαλιστικές εισφορές
(-) ΙΚΑ (παροχή σε χρήμα)
Φορολογητέο εισόδημα
(-) Φόρος εισοδήματος
(+) Έκπτωση φόρου Έκπτωση 1.5%, καθώς ο φόρος παρακρατείται μέσω της μισθοδοσίας
(-) Έκτακτη εισφορά
Καθαρό εισόδημα
(-) Έκτακτη εισφορά  
Τελικό εισόδημα  
Φορολογικό έτος    
Ασφαλιστικός φορέας  
Ασφαλιστική κατηγορία Πρόνοιας Ασφαλιστική κατηγορία για τον υπολογισμό εισφοράς κλάδου Πρόνοιας (ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου)
Ασφαλιστική κατηγορία Επικουρικής Ασφαλιστική κατηγορία για τον υπολογισμό εισφοράς Επικουρικής ασφάλισης (ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου)
Ετήσιοι μισθοί
Αριθμός τέκνων Ο αριθμός τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο αυξάνει το όριο του αφορολόγητου εισοδήματος
Mεταφορά φορολογικής κατοικίας Ειδικός τρόπος φορολόγησης εισοδήματος από μισθωτή εργασία φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα
Παλαιός ασφαλισμένος Όσοι έχουν υπαχθεί στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (πλην ΟΓΑ) μέχρι 31/12/1992
Νέος, συνταξιούχος ή ΑΜΕΑ Νέοι έως και 30 ετών, συνταξιούχοι άνω των 65 και άτομα με ειδικές ανάγκες
Άνω 5ετίας Ασφαλισμένοι πάνω από 5 χρόνια ή ηλικίας άνω των 35
Ειδική προσαύξηση Υπολογισμός ειδικής προσαύξησης (τέως ΕΛΠΠ) στις κρατήσεις ΤΣΜΕΔΕ

Οι υπολογισμοί σε αυτήν τη σελίδα είναι ενδεικτικοί και τα αποτελέσματα ενδέχεται να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις. Εάν διαπιστώσετε κάτι τέτοιο παρακαλώ . Σε κάθε περίπτωση δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Created by P. Deligiannakis, with generous design & testing help from A. Lamnatos